Picasso & Appetite:
 

Release notes bliver udgivet hver gang der bliver ændret eller tilføjet nye funktioner i Picasso.

Hvis du har læst Release notes for tidligere versioner, behøver du kun læse beskrivelsen af de nyeste funktioner.

Få mere ud af Picasso - Få en af vores konsulenter til at gennemgå funktionerne med dig.

De nyeste Release notes og brugervejledning findes nu under Help i alle menuer.

God fornøjelse!


>
         

Nyt i version 8.0  -  april 2013

         
Feature Generelt Erfa   Ontime
         
1 Database adgangen er hastighedsoptimeret i alle moduler.      
         
2 Picasso er fuld kompatibel med Microsoft SQL Server 2008.      
         
         
Feature Booking Erfa   Ontime
         
1 Der er udviklet faciliteter til offshore industriens kursuscentre. Det inkluderer bl.a. kursusstyring for kursister, instruktører og certifikater.      
         
2 Opgaver i Maintenance Center er hastighedsoptimeret.     1337
         
3 Søge mulighed, så reservationer kan findes på relateret pas- eller cprnummer.     995
         
4 Når lokalereservationer kopieres så flyttes ekstras til de respektive dage, hvor de er booket. Er lokalet optaget kommer der en advarsel.     1355
         
5 Det er muligt, at sende bekræftelser til alle kursusdeltagere på dagmøder. Der skal oprettes navneliste og hver deltager skal bookes individuelt.     1020
         
6 Rum kan nu komme tilbage idrift med samme status, som det havde, da det blev sat ud af drift.     1386
         
7 BAR priser, forskellige priser på forskellige dage i løbet af opholdet, styres i Picasso med +produkt og tillæg i produktet. Husk at sætte "Autoplus product and overwrite price" på produktet.     886
         
8 Tildelingsmodel af ejerhuse kan ske efter antal overnatninger eller omsætning pr. hus.     999
         
9 Opsætning til at produkter med 0-priser ikke kan bookes eller at brugeren advares om det. Hotel Setup, Basal, Satser, No days with zero price.     1101
         
10 Salgsnoten kan vise tilgængelige produkter. Husk opsætning på produktet under "Opsætning2".     1038
         
11 På den enkelte reservation kan det nu vælges om, bekræftelsen skal sendes som pdf eller rtf dokument.     1468
         
12 Der er mulighed for opsætning af BCC email adresse til bekræftelse, så afsender selv modtager en kopi. Hotel Setup, Basal, Emails.     1040
         
13 Der kan søges på EAN-nummer ved oprettelse af kunde.     1149
         
14 På reservationen kan der oprettes kampagnekoder, så det er muligt at måle salget fra en bestemt kampagne.      
         
15 Hvis produkter sættes til overstyret, kan Picasso nu spørge om produktprisen skal genberegnes, hvis du ændrer i rumtype, datoer, antal dage eller pax. Hotel Setup, Basal, Satser, Ask for update price when price overwrite.     1334
         
16 Ved kundesøgning, er der nu mulighed for at søge blandt efter en kunde i ALLE kundetyper     241
         
       
         
Feature Kasse Erfa   Ontime
         
1 Inhouse debitor rapporten kan sættes til automatisk udprintning eller email afsendelse, fx. efter natkørsel. Kontakt Techotel for opsætning.     113/248
         
2 Inhouse debitor rapporten kan nu sorteres efter reservationsstatus.     1509
         
3 E-Faktura kan splitte momsen mellem overnatning og øvrig omsætning.     1170
         
4 Gavekort via gavekortmodul kan delindløses. Opsætning kontakt Techotel.     993
         
5 Der kan søges på fakturaers totalbeløb i faktura søgningen.     991
         
6 Teller kreditkort afregningsrapporter kan afstemmes med Picasso afregningslisten.     1400
         
7 Der er mulighed for opsætning af BCC email adresse til fakturaer og ejerafregninger, så afsender selv modtager en kopi. Hotel Setup, Basal, Emails.     1040
         
8 Moms på lokaleleje kan vises seperat på fakturaen jvf. lovkrav. Kontakt Techotel for opsætning.     1191/1433
         
       
         
Feature Marketing Erfa   Ontime
         
1 DSL funktionalitet på kundesøgningsbilledet.     466
         
2 MIS har nu snitpriser per rum og per person     1102
         
3 Der er mulighed for opsætning af BCC email adresse til nyhedsbreve, så afsender selv modtager en kopi. Hotel Setup, Basal, Emails.     1040
         
4 Der kan søges på EAN-nummer ved oprettelse af kunde     1149
         
5 Brugere der ikke skal have adgang til at rette i MIS budget, kan opsættes til Read-Only MIS i deres bruger profil. 70   487
         
6 I ordrebogen, Detaljeret, kan man nu dobbeltklikke på reservationslinien, så åbnes reservationen i Bookingmodulet.     529
         
       
         
Feature Management Erfa   Ontime
         
1 Der kan lægges en farve på varerne, så de lettere kan adskilles i kassen. Det gøres på varen under avanceret.     1529
         
2 Allotment søgningen kan nu også vise tidligere allotments.     1154
         
3 I allotment rapporten kan der søges på kundenummer.     1307
         
4 Udvalgte rapporter kan sættes til automatisk udprintning eller email afsendelse, fx. efter natkørsel. Kontakt Techotel for opsætning.     113/248
         
5 I budgettet er der nu mulighed for visning af budgettallene i grafer og diagrammer. De kan også udskrives i budgetrapporten.     559/980
         
       
         
Feature Rapporter Erfa   Ontime
         
1 Udvalgte rapporter kan sættes til automatisk udprintning eller email afsendelse, fx. efter natkørsel. Kontakt Techotel for opsætning.     113
248
1401
         
2 På Stat Pro rapporten kan der nu søges på landekode og eller postnummer.     1145
         
3 På Total Rum rapporten kan du nu vælge, hvilke rumtyper, du vil se.     1179
         
4 Rum Spec. kan der nu søges på kampagnekoder.     1264
         
5 Stat Pro, Omsætningsrapporten kan nu vise tal per ankomstdato eller oprettelsesdato.     1266
         
6 På F&B planen kan der nu vælges specifikke værelsesnumre til rapporten.     1295
         
7 National irsk statistik kan nu udskrives fra Picasso     1296
         
8 Lokale, Spec rapporter, mulighed for søge stormøder med min. antal pax.     1335
         
9 På Nye/Annullerede bookinger kan der vises kundenummer.     1420
         
10 Slet Note rapporten viser nu, folionummer og afdeling.     1486
         
11 Booking Status skriver nu 0 i ledige, hvis der er udsolgt.     1487
         
12 På Opgaver, Reservation kan du nu vælge hvilke Reservationsstatus, du vil have vist.     1506
         
13 Ankomst & Inhouse, Lokaler kan nu vises i liggende papirformat. Dagene ligger nu vandret i toppen og lokalerne lodret. Der kan kan max. vises 7 dage på en rapport.     1093/1048
         
14 Afrejser, Early & Prolonged nye rapporter, der viser forkortede eller forlængede reservationer.     1609
         
15 På Hotelmanager rapporten, kan reservationer med NUL eller intet produkt, nu fravælges.     1530
         
16 På Opgaver, kan du vælge brugeres opgaver du vil se.     1557
         
17 På Ankomst & Inhouse, Lokaler er der nu mulighed for vælge, kun at vise plenum lokaler, "Include only Plenum"     1633
         
18 Ankomst, Table Spec. giver nu mulighed for at fravælge ikke tildelte borde.     1626
         
       
         
Feature Natkørsel Erfa   Ontime
         
         
         
Feature Selector Erfa   Ontime
         
         
         
Feature Online Erfa   Ontime
         
1 Inde i indkøbskurven er det nu muligt, at slette valgte ekstraydelser     1544
         
Feature Interfaces Erfa   Ontime
         
1 Fuldautomatisk indlæsning af kassekladder i E-conomic     1096
         
2 Det kan opsættes i eksportfiler, at enkelte transaktioner skal vises.     1006
         
       
         

Nyt i version 4.3  -  september 2011

         
       
         
Feature Booking Erfa   Ontime
         
1 Ny og hurtigere måde at booke på: Drag and drop på planer for Roomtypes, Roomno, Hall/time og Hall days. Den nye funktionalitet fungerer således, man trykker ctrl ned, mens man markerer med venstre musetast. Når markeringen er afsluttet holdes ctrl fortast ned. Herefter peger man med musemarkøren på valgte område og trykker på venstre musetast, mens man trækker ned i Taskbar'en på den reservation, man ønsker rummene sat ind.      
         
2 Farver. Du kan nu øge dags/rabat farverne fra 4 til 10, hvis du ønsker, at yielde med flere farver. Farverne opsættes under Hotelsetup-Basal-Yield. Benyttes på Roomtypes, Filtre og Produkter     328
353
         
3 Lokaletab: Kan nu sættes til at sortere automatisk på ankomst dag og tid for lokalerne.     386
         
4 ToDo: På forhåndsreservation med betaling slettes todo automatisk. Todos slettes ved annullering eller out-of-house. erfa 22   196
         
5 SMS: Du kan nu Sms bekræftelser. Kræver en separat aftale med Techotel.
OBS: Mobilnummer skal stå i cell. Quick SMS, tryk direkte på SMS knappen uden planer er åbne.
OBS: Der skal landekode på mobilnummer både 0045 / +45 virker
     
         
6 Bordbooking: Du kan nu opsætte nye indtastningsfelter under hotelsetup-basic-bordbooking, så du kan indtaste på oversigten eks. vis hvad der er ledigt fra 17 til 19.     389
395
398
         
7 Bekræftelser: Antal bookede dage kan nu vises.     291
         
8 Du kan nu overføre status fra hovedreservationerne til underreservationerne i en gruppe. Når der oprettet navneliste kommer der en dialog frem, hvorpå brugeren kan specificere, hvilken status underreservationerne skal have.
Dette aktiveres via Hotelsetup-Basic-Namelist.
erfa 5   471
         
9 Max pax på produkter. Du kan nu på det enkelte produkt indtaste, hvor mange personer, der maksimalt må kunne bookes på produktet for en periode. På produktet kan du indtaste max pax, der så checkes på ved oprettelse og ændring af reservationer. Benyttes ved revy, pakker og kurser med et maksimalt antal deltagere.     501
         
10 På reservationen kan du nu angive, hvem af personalet, reservationen skal indtægtsføres hos. I Rapporter under Statistik-Staff Sales kan du se en rapport over salget.     507
         
11 Todo: Du kan nu opsætte, at antallet af tasks i kalenderen blinker. Opsættes under Hotelsetup-Basal-Todo setup.      
         
12 Forlængede og tidligt afrejste reservationer, kan nu specificeres på rumnummer. Vises på oversigten Leads i Booking ved at dobbelt klikke på tallet.     243
         
13 Du kan nu sætte hængelås på rummene indefra rumnummerplanen. Samtidig kan man nu på fx. Ankomstplanen markere flere reservationer og sætte låsen på, når man har højreklikket.      
         
14 M.Center er Maintenance Center. Det er rengøringsystem til fx. Feriecentre, hvor der sendes rengøringsopgaver ud til de enkelte rengøringsmedarbejdere på Windows baserede mobiltelefoner. Modulet kan tilkøbes.      
         
15 Opgaver der sendes fra M.Center til Windows baserede mobiltelefoner, kan nu modtages med lyd og popup besked på telefonen.     557
         
16 I Opgaver kan der nu oprettes grupper, som bestemte brugere kan linkes til. Dette giver mulighed for, at tildele opgaver til bestemte ansatte indenfor en afdeling eller på tværs af afdelinger. Man kan ved oprettelse af en opgave, vælge om det er til en afdeling eller en gruppe. Grupperne oprettes i Manangement, se nærmere under Management.     596
         
17 I Opgaver er det muligt, at ændre på flere opgaver samtidigt. Markér opgaverne og højreklik.     114
         
18 Det er nu muligt at fjerne mulighed for at booke børn, det skal sættes op i hotelsetup.     771
         
19 Ved klik på totalknappen inde på reservationen, kan man nu se, reservations beløb opdelt i produktpris og ekstras, hvor meget der står på folien og hvor meget der mangler i depositum, hvis man har opkrævet dette.     767
         
20 Alle Hoteller kan nu sende bekræftelser i PDF-format.      
         
21 Email adresser bliver nu valideret ved oprettelse af kunder og reservationer. Validering er automatisk sat til, men kan slås fra i Hotelsetup, Basal, Email.      
         
22 Det er nu muligt at ændre tider via Lokale time planen ved at trække reservationen op til det tidspunkt man vil ændre til.     695
         
23 På Lokalefanen er det muligt, at fravælge bordopstillingsteksten. Denne vises så ved, at holde markøren henover bordopstillingsnummeret. Opsætning i Hotelsetup, Basal, Lokaler, show Table Setup on Halls.     580
         
24 På opgaver kan flere opgaver ændres samtidig, marker og højreklik.Kan fx. bruges hvis en ny bruger skal tilføjes på opgaverne.     114
         
25 Nye søgemuligheder på ændre funktionen: adresse, postnr. & by.     628
         
26 Noter på reservationer kan nu rettes efter checkout. Opsætning i Hotel Setup.     631
         
27 Hvis man lukker bookingmodulet, mens en reservation er åben, vil der komme en advarsel, så man kan nå at gemme.     621
         
28

Ved tryk på Skærm eller Udskriv fra nedenstående planer, kommer du direkte til linket rapport:

 • Rumtypeplan til Booking Status
 • Rumnummerplan til Reng. Rum
 • Ankomstplan til Ankomstliste, rum
 • Inhouseplan til Inhouseliste, rum
 • Afrejseplan til Afrejseliste, rum
 • Gruppe til Navneliste
 • Lokale- dage/time til Lokale Inhouse
 • Varer til Arrangement, Vareplan
 • Priser til Management, Produkter
 • Belægning til Statistk, Belægning
    687
         
29 På Ankomstplan viser Dep. Balance ikke længere 0,00. Saldoen vises, når der trykkes Opd. Total.     772
         
30 Interface til billetbooking på Faergen.dk ruter. Kontakt Techotel for pris.     731
         
31 I Opgaver kan der nu oprettes grupper, som bestemte brugere tilknyttes. På den måde kan der sendes beskeder til en gruppe.     596
         
32 Produktsøgningen med * er hastighedsoptimeret      
         
33 Der er oprettet 3 Autoallokeringsprofiler, som standard tildeles efter rumnummer. Du kan også vælge Equal Days, der tildeler det rum, der har haft de færreste overnatninger pt. Equal Stays tildeler det rum der har haft de færreste ophold pt.      
         
       
         
Feature Kasse Erfa   Ontime
         
1 Bordbooking: Du kan nu markere flere borde på oversigten og trække til Confirmed eller Inhouse, så der oprettes en reservation med flere borde samtidig.      
214
         
2 Når du sletter transaktioner, kan du få pop-up note med spørgsmål om, hvorfor du sletter. Informationen gemmes og benyttes til kontrol. Funktioner opsættes i Hotelsetup-Basal-Kasse og Hotelsetup-Types-Deletenotes . Der findes en rapport under Rapporter-Kontrol-Slet note, samlet på turnover, settlement og transaktion log.
OBS: Negative transaktioner kan slettes uden der skal svares på begrundelse.
     
214
         
3 Vi har interfacet Dankort Chip terminaler. Se www.bbs.dk. Dette betyder at hotellerne bare skal oprette en aftale med PBS og bestille et nyt interface samt terminaler hos os. 3C bliver unødvendigt fremover.     345;
214
         
4 For nogle år siden kom EU med et direktiv til en opsplitning af moms ved pakker. Vi har nu udviklet så, du kan vælge, at udskrive en fakturaspecifikation udover den nuværende faktura jævnfør EU direktivet.      
214
         
5 Fiscal Printer: Er udviklet til Estland, Letland og Sverige      
214
         
6 ToDo: Du kan nu se i Kassen, hvor mange tasks, du har liggende.     312
214
         
7 Låsning af reservationsadresse efter checkout. Kan nu opsættes under Hotelsetup-Basal-Regning, Allow editing Bills     280
214
         
8 Ikke gennemførte salgsfolier: Du kan nu sige nej til, at slette ikke betalte transaktioner på Salgsfolie. Folien gemmes åben under Fakturaer.      
214
         
9 Gavekort modul: Nyt ekstra modul, Picasso kan holde styr på dine gavekort. Forskellige templates, køb og salg registreres direkte i Kassen. Der kan også bruges magnetstribekort, kontakt Techotel for detaljer. Modulet skal tilkøbes. erfa 43   165
214
         
10 Nyt grafisk design: Alle funktioner der kun benyttes inde på en folie, er flyttet til båndet til højre for folien.      
         
11

Forbedret ejerrafregning.

 1. I ejerafregningen kan antal kWh og antal m3 fremgå, såfremt dette fremgår af ejer transaktionerne.
 2. Der kan laves afregning pr. hus og ikke som nu, kun pr. kundenummer.
    516
         
12 Du kan nu på Afregnings-/Omsætnings- og Posteringslisterne vælge, at specificere tidspunkt på dagen, du vil have ud på rapporten.     575
         
13 Bonuskortsystem kan nu også bruges til betalinger. Kontakt Techotel for nærmere information.     553
         
14 Til F&B afdelinger kan der nu pr. afdeling oprettes topvareliste. Denne giver mulighed for, at få de mest solgte varer per afdeling frem nederst i Cashier. For at minimere Topvarelisten knappen i kolonnen over varegrupperne i venstre side. Topvarelisten slås til i Hotelsetup, Basal, Kasse. Selve opsætningen for de enkelte afdelinger laves i Management, Varegrupper, Top Ware List.     574
         
15 Man kan få opsat sine regninger til at vise værelsespris med moms specifikation, til firma så de kan trække 50% moms fra i deres regnskab. OBS: dette skal opsættes først.     740
         
16 Man kan nu vælge hvilke afdelinger der skal have login i kassen.     685
746
         
17 Man kan nu sætte kassen op, så man skal skrive en note, når man sletter en vare over et vist beløb. Folionummeret der er slettet på vises på rapporten.     650
         
18 Nye søgemuligheder på Faktura funktionen: Fornavn, Bynavn.     630
         
19 På Afregningslisten kan man nu vælge, hvilke bordtyper der skal vises i åbne borde boksen.     666
         
20 På Afregningslisten sættes, der dato og tid på åbne borde boksen.     667
         
21 På bl.a. bordoversigten og foliebåndet, større knapper til brug ved touchscreen i F&B afdelinger. Opsætning i Hotel Setup.     682
705
         
22 Bordtypen vises nu også i toppen af bordfolien.     718
         
23 Foilobalance på Rumplanen viser ikke længere 0,00. Saldoen vises, når der trykkes Opdt. Total.     772
         
24 Et-klik postering kan nu sættes op pr. afdeling.     330
         
25 Rabat funktionen i kassen, er nu en brugeropsætning.     775
         
26 På dagmødereservationer oprettes folier nu også efter splitbill opsætningen.     839
         
27 Udskrift af regningskopier i intervaller på Regn. Parti, i menubåndet øverst. Husk at vælge datoer.      
         
28 Bedre adskillelse mellem de forskellige varegrupper på Omsætningsrapporten     104
         
29 Hvis der bruges Topvareliste, er der nu knap over varegrupperne i venstre side, som kan bruges til at skjule Topvarelisten, når dette er nødvendigt.     388
         
30 Borde checkes nu automatisk ind, når folien åbnes via Bord/Rum knappen.     847
         
31 Provision kan nu posteres på gæstefolien. Det kunne være fx. når gæsten har betalt depositum online til en OTA. For opsætning kontakt Techotel     908
         
32 Omsætningsrapporten findes nu også i en timeversion. Denne viser hvornår på dagen varerne sælges. Ligger i menubåndet i toppen, rapporter     684
         
33 Hvis depositum totalen udlignes i et beløb, sættes alle tasks automatisk til done     942
975
         
       
         
Feature Management Erfa   Ontime
         
1 Plan: Benyttes til opsætning af max pax på/i lokaler-/bordtyper, for en given dato/tid.     %
         
2 Brugerrettigheder: Kan nu opsættes på personale for Wellnessoversigt erfa 52   %
         
3 Account setupliste. Kan nu trækkes pr. hotel ved Domino.
OBS: Man skal mindst være poweruser.
    %
         
4 Budget i Domino versionen - Turnovergrupper som består af konti, som kun tilhører det ene hotel vises ikke på de andre hoteller.     %
         
5 Budget: Du kan nu selv vælge regnskabsårets periode i Hotelsetup-Basal-Div. Fx. 30.06-01.07     27
         
6 Vareoversigter: Ved Domino vises ikke varer for alle hoteller, kun dit eget.     151
         
7 På produkter kan du nu under betingelser vælge, at ugedagsbegrænsninger kun gælder på Onlinereservationer. Er feltet markeret, vil der kun blive tjekket på om produktet er gyldigt på ugedage på Jeres PicassoOnlinebooking. Alle ugedage vil være gyldige for selve Picasso. Er der ikke markeret i det nye felt, vil der blive tjekket på ugedage i Picasso og PicassoOnline.      
         
8 Ny tekstside (Online Descr.) på produktet til beskrivelse af produktet. Det kan bruges til at beskrive fx. Indholdet af opholdet. Feltet vises kun i PicassoOnline.      
         
9 Management: Pakke rappport - Mulighed for at fravælge annullerede pakker, når rapporten trækkes. erfa 56   483
         
10 Brugerrettigheder: Du kan kan nu på brugeren, vælge om brugeren skal have rettigheder til at opdatere budget i MIS. Brugeren skal kun have læse rettigheder til MIS. erfa 70   487
         
11 Grupper til Opgaver oprettes i Manangement, Kategorier. Vælg "New Group", Grupperne skal oprettes som typen Staff. Når gruppen er oprettet, kan de valgte brugere linkes til gruppen ved, at dobbeltklikke på gruppen og vælge. Du kan se nærmere, om brugen af grupper under Booking.     596
         
12 Ny rapport "Product, Simple", der viser produktnavn og start-/slutdato.      
         
13 Topvarelisten kan sættes op inde fra Varegrupper. Når der tilføjes nye linier SKAL alle felter (undtagen color) være udfyldt. Der SKAL saves efter hver ny linie.      
         
14 På kontorapport kan man nu vælge kontonumre fra i sin udskrift, det gøre ved at klikke i checkboksen ved siden af og taste det kontonummer ind man ikke vil have med.     724
         
15 I konti, kan du bruge Page Up/Down til at skifte side med.     714
         
16 Kompetance styring i management til kursusadministration.     801
         
17 Varer kan nu importeres ind i Picasso, dette kan bruges, hvis der skal oprettes et stort antal varer. Kontakt Techotel for opsætning     854
         
18 Valutakurser kan hentes dagligt på Nationalbankens hjemmeside og opdateres automatisk. For opsætning kontakt Techotel.      
         
19 Nyt felt i Budget, År til dato     919
         
20 Man kan nu bruge Scroll op/ned på bl.a. konti, varegrupper og rapporter i Management     774
         
       
         
Feature Rapporter Erfa   Ontime
         
1 Ny provisionskontrol/provisonsafregningslister i Rapporter-Provison til afregning af Expedia, Jacob Travel og Gullivers.      
         
2 Produktomsætningsrapport: Kan nu trækkes på et eller flere kundenumre     148
         
3 Ny Statens aftale afregningsliste i Rapporter-Provison til afregning af Staten i DK. NB Der skal opsættes E-ean koder på Roomtypes i Hotelsetup.     351
         
4 Arrangement: Bedre sideskift ved arrangementrapporter
OBS: Man skal gemme reservationen inden alle noter er med.
    123
         
5 Hotelmanager rapport: Rapporten kan nu opdeles på rumtype og kan også trækkes frem i tiden.     289
         
6 Nye/Ændret: Kan nu opsættes så du nemmere kan se pr. Bruger, hvor meget vedkommende har reserveret     31
         
7 Produktstatistik: Kan nu vise gennemsnitlig opholdstid      
         
8 Slet note: Rapport under Rapporter-Kontrol over sletningsnoter fra Kassen.      
         
9 Bel.procent : Rapporten kan nu både udskrives i % eller solgte rum.     381
         
10 Ejerafregning : Er mere detaljeret og mere gennemskuelige energiaflæsninger     99
         
11 Scandic: Rapport til Scandic bonus system.     79
         
12 Arr. tid: Kan nu opsættes m/u venteliste erfa 80   123
         
13 Excel og Word overførsler: Er løbet igennem og finpudset. erfa 40   212
         
14 Meeting manager. Ny liste over dagmøder under Rapporter-Statistik.      
         
15 Ny/Ændret: Kan nu opsættes til fx. kun at udskrive reservationer med fx. 6 rum. Bruges til kontrol af priser på grupper pr. booking person.     385
         
16 Occ % på lokaler: Findes nu under Rapporter-Statistik     377
         
17 Ejerafregning: Rapporter-Provision-Ejer. Ny liste på totaler for perioden. Kan også vise værdi af fremtidige bookinger.     517
         
18 Booking statistik på personale. Findes i Rapporter-Statistik-Staff Sales. Rapport som viser reservations beløb delt op pr. medarbejder pr. måned. Rapporten kan grupperes pr. POS, segment, res type, guest type, purpose code, produkter samt nedbrydes i totaler for: rum, halls, daymeeting, tables, extras. Både fortid og fremtid.     510
         
20 Inhouse værelser viser nu også antal dage i totalen.      
         
21 På Slet note rapporten kan du nu, vælge hvilke brugere, rapporten skal vise.     577
         
22 Rengøringslisten Reng. Rum kan nu vises med i en mere simpel udgave med færre informationer. Brug feltet "Reduce number of fields".     582
         
23 Ankomst-/Inhouse- og Afrejserapporterne kan nu vises med antal personer delt op på voksne, børn1 og børn2. På rapporten vises også, hvor mange ekstra personer, der er plads til i rummet. Brug "Show no. of vacant pax".     555
         
24 På Inhouse rapporten er kriterierne udvidet med gæstetyper.     570
         
25 På Slet note rapporten vises der nu også folionummeret, der er slettet på.     650
         
26 Afrejselisten vær specificeret kan nu trækkes på værelsestyper.     732
         
27 Afrejselisten vær specificeret har nu sammentællinger i bunden.     732
         
28

Res/Firm/time har fået tilføjet følgende:

 1. Mulighed for at vælge Staff
 2. Mulighed for at få priser excl moms
 3. Mulighed for at få vist antal rum og omsætning herpå
 4. Mulighed for at få vist table setup note
 5. Mulighed for at sortere på Staff
 6. Visning af Reservation status
     
         
29 Room service listen kan nu sorteres på dato.     730
         
30 Picasso håndterer nu udskrift af kursusbeviser. Kontakt Techotel for pris og opsætning     800
         
31 På flere rapporter kan beløb nu vises ex. moms     826
         
32 Produktfeltet på Inhouse rapporten er nu bredere.     855
         
33 På Hotel Managers rapporten angives pax per rum, nu med decimaler     144
         
34 Staff Sales, kan sorteres pr. kunde     867
         
35 Navneliste kan nu også udskrives på lokaler, hvis dette benyttes.     810
         
36 Ny liste under Ankomst, Tables - beregnet til steder med Bowling     928
         
37 Res/Firm/Tid kan nu vise lokalenavn i stedet for lokalenummer. Kan også bruges ved Wellness til behandlere.     944
         
38 Arr/Tid kan nu vise personale der er lagt ind som behandlere til Wellness     948
         
39 På Inhouse/Pax, kan børn nu udspecificeres i Børn1 & Børn2     620
         
40 På Arrangement/Vareplan kan der nu vælges reservationsstatus i højre side     950
         
41 I Stat Pro er der en ny Turnover rapport, der kan sammenligne med en tidl. periode. Der vises både omsætning, antal rum, antal møder, bordomsætning mm. 34   480
904
905
         
42 Occ. Hall giver nu mulighed for søgning på kundenr.     918
         
43 Bord, Ankomst og Inhouse kan nu vises for bestemt Seating     1001
         
       
         
Feature Marketing Erfa   Ontime
         
1 Ordrebog: Nu kan du se Ordrebogen på forskellige statusser. Brug Filter knappen. Herunder Tentativ/tilbud      
         
2 Salgs statistik: Har du opsat Salescatagories og brugt dem ved kontakter på potentielle kunder, kan du også på sælgeren se, hvor mange møder, aflukninger, afvisninger mm han har fået. Brug Salgs stat rapporten.      
         
3 Man kan nu få Ordrebogen udspecificeret på status Tentativ. Hvis du laver et udtræk på udvalgte kunder kan du under, den nye rapport "Salgs stat" se, hvor mange Tentative ordre de enkelte sælgere har liggende månedsvis fremover.     343
         
4 MIS: Du kan nu opsætte din MIS i Hotelsetup-Basal-Diverse til at beregne morgenmaden på ankomstdagen. Benyttes til at yielde prisen bedre.     352
         
5 MIS: Kan tages uden moms. Det er en opsætning og kræver efterfølgende en opdatering af MIS.      
         
6 Kunde segment liste: Kan nu udtrækkes så man kun ser de gæster, der har været på hotellet, eks . mandag og tirsdag over en længere periode.      
         
7 Ordrebog: Du kan nu opdatere ordrebogen på den enkelte kunde. NB tager lidt tid. erfa 78    
         
8 No news: Ved siden af email feltet er en "No News" knap, hvorefter kundens email ikke kommer med i udtræk. Under "Sta. NN" knappen ved udtræk, kan man vælge om NN kunder skal med eller ikke skal med i udtræk. Du kan få et link fra din hjemmeside eller Online så kunder selv kan fravælge om, de vil have news.      
         
9 Online kunde oprettelse: Du kan nu købe en form til oprettelse og ændring af kunder direkte fra hjemmesiden. Fx. en kunde der vil høre mere om jeres konference aktiviteter      
         
10 Til brevfletning er felterne fra provisions-& rabataftaler tilgængelige, samt udvalgte ordrebogsfelter.     796
         
11 MIS kan nu vises pr. reservationsstatus eller for flere reservationsstatusser. Fx. Confirmed og Guaranteed.     819
         
         
Feature Natkørsel Erfa   Ontime
         
1 Tid mellem Natkørsel: Er som standard nu 8 timer. Kan ænders i Hotelsetup-Basal-Natkørsel. Benyttes ikke i perioden 15 dec. til 10 jan. hvert år, da man ofte ved lukning kører flere natkørsler efter hinanden.     303
         
2 Autostart af Natkørsel: Der findes nu et lille program der kan installeres på din server, som kan starte natkørslen automatisk på et givent tidspunkt: Jørgen 3619 2135, kan hjælpe med at sætte det op.      
         
3 Hotelsetup, Basal, Natkørsel, Udeblevet Statusændring, mulighed for opsætning af hvilke reservationstyper, der automatisk checkes ind, hvis der er tildelt rumnummer.    
         
4 Hotelsetup, Basal, Natkørsel, Status på udeblevet liste, bestemmer hvilke reservationstyper, der vises på No-Show/Udeblevet liste.      
         
         
Feature Selector Erfa   Ontime
         
1 Techotel kan oprette en setup bruger. Denne bruger gemme standard indstillinger på planer og rapporter for medarbejderer, der er typen bruger. Vær opmærksom på, at der kun kan gemmes en opsætning pr. plan/rapport.      
         
         
Feature Online Erfa   Ontime
         
1 Nu kan man opsætte på filtrene, hvor mange rum man må overbooke med online, afhængig af dagsfarven.     353
         
2 Bekræftelser: Kan nu specificere varer og noter i pakke.      
         
3 Online kan nu booke i flere valutaer.      
         
4 Mini bookingkalender: Kan benyttes fra forsiden til din hjemmeside.      
         
5 Klatrebooking, kan nu ske online      
         
6 Booking af skydebaner, kan nu ske Online      
         
7 Når man booker Online, tager Picasso nu default Splitbill. Opsætning under Hotelsetup-Basic-Online. erfa 95   237
         
8 Man kan nu Linke varer til kun at blive vist sammen med udvalgte produkter online.     743
         
9     970
         
       
         

Version 4.2  -  September 2009

         
       
 
Feature Booking Erfa   Ontime
         
1 Ny og hurtigere måde at booke på: Drag and drop på planer for Roomtypes, Roomno, Hall/time og Hall days. Den nye funktionalitet fungerer således, at man trykker ctrl ned mens man markerer med venstre mussetast. Når markeringen er afsluttet holdes ctrl fortast ned. Herefter peger man mussemarkøren på valgte område og trykker på venstre mussetast, mens man trækker ned i Taskbar'en på den reservation, man ønsker rummene sat ind.
CTRL + drag - slip venstre musetast - klik på venstre musetast igen i det markerede og træk til res. forneden.
     
         
2 Farver: Du kan nu øge dags / rabat farverne fra 4 til 10, hvis du ønsker at Yielde med flere farver. Farverne opsættes under Hotelsetup-basic-Yield. Benytte så Roomtypes, filtre og Produkter.     328
353
         
3 ToDo: På forhåndsreservation med betaling slettes todo automatisk. Todos slettes ved annullering eller out-of-house.     386
         
4 ToDo: På forhånds reservation med betaling skal res. slettes automatisk. erfa 22   196
         
5 SMS: Du kan nu Sms bekræftelser. Kræver en separat aftale med Techotel. Mangler liste over sendte SMS.

OBS: Mobilnummer skal stå i cell. Quick SMS, tryk direkte på SMS knappen uden planer er åbne.
OBS: Der skal landekode på mobilnummer både 0045 / +45 virker.
OBS: Man kan ikke sende til flere samtidigt.
    22
         
6 Bordbooking: Du kan nu opsætte nye indtastningsfelter under hotelsetup-basic-bordbooking, så du kan indtaste på oversigten eks. vis hvad der er ledigt fra 17 til 19.     389
395
398
         
7 Bekræftelser: Antal dage kan nu opsættes.     291
         
8 Du kan nu overføre status fra hovedreservationerne til underreservationerne i en gruppe. Når der oprettet navneliste kommer der en dialog frem, hvorpå brugeren kan specificere, hvilken status underreservationerne skal have. Dette aktiveres via Hotelsetup-Basic-Namelist. erfa5   471
         
9 Max pax på produkter. Du kan nu på det enkelte produkt indtaste, hvor mange personer, der maksimalt må kunne bookes på produktet for en periode. På produktet kan du indtaste max pax, der så checkes på ved oprettelse og ændring af reservationer. Benyttes ved revy, pakker og kurser med et maksimalt antal deltagere.     501
         
10 På reservationen kan du nu angive, hvem af personalet, reservationen skal indtægtsføres hos. I Rapporter under Statistik-Staff Sales kan du se en rapport over salget.     507
         
11 Todo: Du kan nu opsætte, at antallet af tasks i kalenderen blinker. Opsættes under Hotelsetup-Basal-Todo setup      
         
12 Forlængede og tidligt afrejste reservarioner, kan nu specificeres på rumnummer. Vises på oversigten Leads i Booking ved at dobbelt klikke på tallet.     243
         
13 Du kan nu sætte hængelås på rummene indefra rumnummerplanen. Samtidig kan man nu på fx. Ankomstplanen markere flere reservationer og sætte låsen på, når man har højreklikket.      
         
14 M.Center er Maintenance Center. Det er rengøringsystem til fx. Feriecentre, hvor der sendes rengøringsopgaver ud til de enkelte rengøringsmedarbejdere på Windows baserede mobiltelefoner. Modulet kan tilkøbes.      
         
15 Opgaver der sendes fra M.Center til Windows baserede mobiltelefoner, kan nu modtages med lyd og popup besked på telefonen.     557
         
16 I Opgaver kan der nu oprettes grupper, som bestemte brugere kan linkes til. Dette giver mulighed for, at tildele opgaver til bestemte ansatte indenfor en afdeling eller på tværs af afdelinger. Man kan ved oprettelse af en opgave, vælge om det er til en afdeling eller en gruppe. Grupperne oprettes i Management, se nærmere under Management.     596
         
17 I Opgaver er det muligt, at ændre på flere opgaver samtidigt. Markér opgaverne og højreklik.     114
         
18 Det er nu muligt at fjerne mulighed for at booke børn, det skal sættes op i Hotelsetup     771
         
19 Ved klik på totalknappen inde på reservationen, kan man nu se, reservations beløb opdelt i produktpris og ekstras, hvor meget der står på folien og hvor meget der mangler i depositum, hvis man har opkrævet dette.     767
         
20 Alle Hoteller kan nu sende bekræftelser i PDF-format      
         
21 Email adresser bliver nu valideret ved oprettelse af kunder og reservationer. Validering er automatisk sat til, men kan slås fra i Hotelsetup, Basal, Email      
         
22 Det er nu muligt at ændre tider via Lokale time planen ved at trække reservationen op til det tidspunkt man vil ændre til     695
         
23 På Lokalefanen er det muligt, at fravælge bordopstillingsteksten. Denne vises så ved, at holde markøren henover bordopstillingsnummeret. Opsætning i Hotelsetup, Basal, Lokaler, show Table Setup on Halls.     580
         
24 På opgaver kan flere opgaver ændres samtidig, marker og højreklik.Kan fx. bruges hvis en ny bruger skal tilføjes på opgaverne.     114
         
25 Nye søgemuligheder på ændre funktionen: adresse, postnr. & by     628
         
26 Noter på reservationer kan nu rettes efter checkout. Opsætning i Hotel Setup.     631
         
27 Hvis man lukker bookingmodulet, mens en reservation er åben, vil der komme en advarsel, så man kan nå at gemme.     621
         
28

Ved tryk på Skærm eller Udskriv fra nedenstående planer, kommer du direkte til linket rapport:

 • Rumtypeplan til Booking Status
 • Rumnummerplan til Reng. Rum
 • Ankomstplan til Ankomstliste, rum
 • Inhouseplan til Inhouseliste, rum
 • Afrejseplan til Afrejseliste, rum
 • Gruppe til Navneliste
 • Lokale- dage/time til Lokale Inhouse
 • Varer til Arrangement, Vareplan
 • Priser til Management, Produkter
 • Belægning til Statistk, Belægning
    687
         
29 På Ankomstplan viser Dep. Balance ikke længere 0,00. Saldoen vises, når der trykkes Opd. Total     772
         
30 Interface til billetbooking på Faergen.dk ruter. Kontakt Techotel for pris.     731
         
31 I Opgaver kan der nu oprettes grupper, som bestemte brugere tilknyttes. På den måde kan der sendes beskeder til en gruppe.     596
         
32 Produktsøgningen med * er hastighedsoptimeret      
         
33 Der er oprettet 3 Autoallokeringsprofiler, som standard tildeles efter rumnummer. Du kan også vælge Equal Days, der tildeler det rum, der har haft de færreste overnatninger pt. Equal Stays tildeler det rum der har haft de færreste ophold pt.     493
         
28

Ved tryk på Skærm eller Udskriv fra nedenstående planer, kommer du direkte til linket rapport:

 • Rumtypeplan til Booking Status
 • Rumnummerplan til Reng. Rum
 • Ankomstplan til Ankomstliste, rum
 • Inhouseplan til Inhouseliste, rum
 • Afrejseplan til Afrejseliste, rum
 • Gruppe til Navneliste
 • Lokale- dage/time til Lokale Inhouse
 • Varer til Arrangement, Vareplan
 • Priser til Management, Produkter
 • Belægning til Statistk, Belægning
    687
         
29 På Ankomstplan viser Dep. Balance ikke længere 0,00. Saldoen vises, når der trykkes Opd. Total     772
         
30 Interface til billetbooking på Faergen.dk ruter. Kontakt Techotel for pris.     731
         
       
         
Feature Kasse Erfa   Ontime
         
1 Bordbooking: Du kan nu markere flere borde på oversigten og trække til Confirmed eller Inhouse, så oprettes reservation med flere borde samtidig.      
         
2 Når du sletter transaktioner, kan du få pop-up note på spørgsmål, hvorfor du sletter. Informationen gemmes og benyttes til kontrol. Funktioner opsættes i hotelsetup-basic-kasse og hotelsetup-types-deletenotes. Der finde en rapporter under rapporter-kontrol over deletenotes, samlet på turnover, settlement og transaktion log.
OBS: Negative transaktioner kan slettes uden der skal svares på begrundelse.
     
         
3 Vi har interfacet Dankort Chip terminaler. Se www.bbs.dk - Dette betyder at hotellerne bare skal oprette en aftale med PBS og bestille et nyt interface samt terminaler hos os. 3C bliver unødvendigt fremover.     345
         
4 For nogle år siden kom EU med et direktiv til en opsplitning af moms ved pakker. Vi har nu udviklet så du kan vælge, at udskrive en fakturaspecifikation udover den nuværende faktura jævnfør EU direktivet.      
         
5 Fiscal Printer: Er udviklet til Estland, Letland og Sverige.      
         
6 ToDo: Du kan nu se i kassen hvor mange task, du har liggende.     312
         
7 Låsning af reservationsadresse efter checkout. Kan nu opsættes under Hotelsetup-Basal-Regning, Allow editing Bills     280
         
8 Ikke gennemførte salgsfolier: Du kan nu sige nej til, at slette ikke betalte transaktioner på Salgsfolie. Folien gemmes åben under Fakturaer.      
         
9 Gavekort modul: Nyt ekstra modul, Picasso kan holde styr på dine gavekort. Forskellige templates, køb og salg registreres direkte i Kassen. Der kan også bruges magnetstribekort, kontakt Techotel for detaljer. Modulet skal tilkøbes. erfa 43   165
214
         
10 Ny grafisk design: Alle funktioner der kun benyttes inde på en folie, er flyttet til båndet til højre for folien.      
         
11 Forbedret ejerrafregning. 1. I ejerafregningen kan antal kWh og antal m3 fremgå, såfremt dette fremgår af ejer transaktionerne. 2.Der kan laves afregning pr. hus og ikke som nu, kun pr. kundenummer.     516
         
12 Du kan nu på Afregnings-/Omsætnings- og Posteringslisterne vælge, at specificere tidspunkt på dagen, du vil have ud på rapporten.     575
         
13 Bonuskortsystem kan nu også bruges til betalinger. Kontakt Techotel for nærmere information.     553
         
14 Til F&B afdelinger kan der nu pr. afdeling oprettes topvareliste. Denne giver mulighed for, at få de mest solgte varer per afdeling frem nederst i Cashier. For at minimere Topvarelisten knappen i kolonnen over varegrupperne i venstre i side. Topvarelisten slås til i Hotelsetup, Basal, Kasse. Selve opsætningen for de enkelte afdelinger laves i Management, Varegrupper, Top Ware List.     574
         
15 Man kan få opsat sine regninger til at vise værelsespris med moms specifikation, til firma så de kan trække 50% moms fra i deres regnskab. OBS: dette skal opsættes først     740
         
16 Man kan nu vælge, hvilke afdelinger der skal have login i kassen     685
746
         
17 Man kan nu sætte kassen op, så man skal skrive en note, når man sletter en vare over et vist beløb. Folionummeret der er slettet på vises på rapporten.     650
         
18 Nye søgemuligheder på Faktura funktionen: Fornavn, Bynavn     630
         
19 På Afregningslisten kan man nu vælge, hvilke bordtyper der skal vises i åbne borde boksen.      
         
20 På Afregningslisten sættes, der dato og tid på åbne borde boksen     667
         
21 På bl.a. bordoversigten og foliebåndet, større knapper til brug ved touchscreen i F&B afdelinger. Opsætning i Hotel Setup     682
705
         
22 Bordtypen vises nu også i toppen af bordfolien     718
         
23 Foilobalance på Rumplanen viser ikke længere 0,00. Saldoen vises, når der trykkes Opdt. Total     772
         
24 Et-klik postering kan nu sættes op pr. afdeling     330
         
25 Rabat funktionen i kassen, er nu en brugeropsætning     775
         
26 På dagmødereservationer oprettes folier nu også efter splitbill opsætningen     839
         
27 Udskrift af regningskopier i intervaller på Regn. Parti, i menubåndet øverst. Husk at vælge datoer.      
         
       
         
Feature Management Erfa   Ontime
         
1 Plan: Benyttes til opsætning af max pax på/i lokaler-/bordtyper, for en given dato/tid.     %
         
2 Brugerrettigheder: Kan nu opsættes på personale for Wellnessoversigt. erfa 52   %
         
3 Account setupliste. Kan nu trækkes pr. hotel ved Domino.
OBS: Man skal mindst være poweruser.
    %
         
4 Budget i Domino versionen - Turnovergrupper som består af konti, som kun tilhører det ene hotel vises ikke på de andre hoteller.     %
         
5 Budget: Du kan nu selv vælge regnskabsårets periode i Hotelsetup-Basal-Div. Fx. 30.06-01.07     27
         
6 Vareoversigter: Ved Domino vises ikke varer for alle hoteller, kun dit eget.     151
         
7 På produkter kan du nu under betingelser vælge, at ugedagsbegrænsninger kun gælder på Onlinereservationer. Er feltet markeret, vil der kun blive tjekket på om produktet er gyldigt på ugedage på Jeres PicassoOnlinebooking. Alle ugedage vil være gyldige for selve Picasso. Er der ikke markeret i det nye felt, vil der blive tjekket på ugedage i Picasso og PicassoOnline.      
         
8 Ny tekstside (Online Descr.) på produktet til beskrivelse af produktet. Det kan bruges til at beskrive fx. Indholdet af opholdet. Feltet vises kun i PicassoOnline.      
         
9 Management: Pakke rappport - Mulighed for at fravælge annullerede pakker, når rapporten trækkes. erfa 56   483
         
10 Brugerrettigheder: Du kan kan nu på brugeren, vælge om brugeren skal have rettigheder til at opdatere budget i MIS. Brugeren skal kun have læse rettigheder til MIS. erfa 70   487
         
11 Grupper til Opgaver oprettes i Manangement, Kategorier. Vælg "New Group", Grupperne skal oprettes som typen Staff. Når gruppen er oprettet, kan de valgte brugere linkes til gruppen ved, at dobbeltklikke på gruppen og vælge. Du kan se nærmere, om brugen af grupper under Booking.     596
         
12 Ny rapport "Product, Simple", der viser produktnavn og start-/slutdato.      
         
13 Topvarelisten kan sættes op inde fra Varegrupper. Når der tilføjes nye linier SKAL alle felter (undtagen color) være udfyldt. Der SKAL saves efter hver ny linie.      
         
14 På kontorapport kan man nu vælge kontonumre fra i sin udskrift, det gøre ved at klikke i checkboksen ved siden af og taste det kontonummer ind man ikke vil have med.     724
         
15 I konti, kan du bruge Page Up/Down til at skifte side med.     714
         
16 Kompetance styring i management til kursusadministration     801
         
       
         
Feature Rapporter Erfa   Ontime
         
1 Ny provisions kontrol / provisons afregningslister i Rapporter-provison til afregning af Expedia, Jacob Travel og Gullivers.      
         
2 Produktomsætningsrapport: Kan nu trækkes på et eller flere kundenumre.     148
         
3 Ny Statens aftale afregningsliste i Rapporter-Provison til afregning af Staten i DK.
NB Der skal opsættes E-ean koder på Roomtypes i Hotelsetup. .
    351
         
4 Arrangement: Bedre sideskift ved arrangementrapporter.
OBS: Man skal gemme reservationen inden alle noter er med.
    123
         
5 Hotelmanager rapport: Rapporten kan nu opdeles på rumtype og kan også trækkes frem i tiden.     289
         
6 Nye/Ændret: Kan nu opsættes så du nemmere kan se pr. Bruger, hvor meget vedkommende har reserveret     31
         
7 Produktstatistik: Kan nu vise gennemsnitlig opholdstid      
         
8 Slet note: Rapport under Rapporter-Kontrol over sletningsnoter fra Kassen.      
         
9 Bel.procent: Rapporten kan ny både udskrives i % eller solgte rum.     381
         
10 Ejerafregning : Er mere detaljeret og mere gennemskuelige energiaflæsninger     99
         
11 Scandic: Rapport til Scandic bonus system.     79
         
12 Arr. tid: Kan nu opsættes m/u venteliste. erfa 80   123
         
13 Excel og Word overførsler: Er løbet igennem og finpudset. erfa 40   212
         
14 Meeting manager. Ny liste over dagmøder under rapporter statistik.      
         
15 Ny/Ændret: Kan nu opsættes til fx. kun at udskrive reservationer med fx. 6 rum. Bruges til kontrol af priser på grupper pr. booking person.     385
         
16 Occ % på lokaler: Findes nu under rapporter-Statistik.     377
         
17 Ejerafregning: Rapporter-Provision-Ejer. Ny liste på totaler for perioden. Kan også vise værdi af fremtidige bookinger.     517
         
18 Booking statistik på personale. Findes i Rapporter-Statistik-Staff Sales. Rapport som viser reservations beløb delt op pr. medarbejder pr. måned. Rapporten kan grupperes pr. POS, segment, res type, guest type, purpose code, produkter samt nedbrydes i totaler for: rum, halls, daymeeting, tables, extras. Både fortid og fremtid.     510
         
20 Inhouse værelser viser nu også antal dage i totalen      
         
21 På Slet note rapporten kan du nu, vælge hvilke brugere, rapporten skal vise.     577
         
22 Rengøringslisten Reng. Rum kan nu vises med i en mere simpel udgave med færre informationer. Brug feltet "Reduce number of fields"     582
         
23 Ankomst-/Inhouse- og Afrejserapporterne kan nu vises med antal personer delt op på voksne, børn1 og børn2. På rapporten vises også, hvor mange ekstra personer, der er plads til i rummet. Brug "Show no. of vacant pax".     555
         
24 På Inhouse rapporten er kriterierne udvidet med gæstetyper.     570
         
25 På Slet note rapporten vises der nu også folionummeret, der er slettet på.     650
         
26 Afrejselisten vær specificeret kan nu trækkes på værelsestyper     732
         
27 Afrejselisten vær specificeret har nu sammentællinger i bunden     732
         
28

Res/Firm/time har fået tilføjet følgende:

 1. Mulighed for at vælge Staff
 2. Mulighed for at få priser excl moms
 3. Mulighed for at få vist antal rum og omsætning herpå
 4. Mulighed for at få vist table setup note
 5. Mulighed for at sortere på Staff
 6. Visning af Reservation status
     
         
29 Room service listen kan nu sorteres på dato     730
         
       
         
Feature Marketing Erfa   Ontime
         
1

Ordrebog: Nu kan du se ordrebogen på forskellige statuser. Brug Filter knappen. Herunder Tentativ / tilbud.

 • Du kan nu opsætte om du ønsker alle manuelle ændringer på transaktioner i kassen med i Ordrebogen.
 • Der er nu en detaljeret log på fakturaer og reservationer der danner indholdet i ordrebogen
     
         
2 Salgs statistik: Har du opsat Salescatagories og brugt dem ved kontakter på potentielle kunder, kan du også på sælgeren se, hvor mange møder, aflukninger, afvisninger mm han har fået. Brug Salgs stat rapporten.      
         
3 Man kan nu få Ordrebogen udspecificeret på status Tentativ. Hvis du laver et udtræk på udvalgte kunder kan du under, den nye rapport "Salgs stat" se, hvor mange Tentative ordre de enkelte sælgere har liggende månedsvis fremover.     343
         
4 MIS: Du kan nu opsætte din MIS i Hotelsetup-Basal-Diverse til at beregne morgenmaden på ankomstdagen. Benyttes til at yielde prisen bedre.     352
         
5 MIS: Kan tages uden moms. Det er en opsætning og kræver efterfølgende en opdatering af MIS.      
         
6 Kunde segment liste: Kan nu udtrækkes så man kun ser de gæster, der har været på hotellet, eks . mandag og tirsdag over en længere periode.      
         
7 Ordrebog: Du kan nu opdatere ordrebogen på den enkelte kunde.
NB! tager lidt tid.
erfa 78    
         
8 No news: Ved siden af email feltet er en "No News" knap, hvorefter kundens email ikke kommer med i udtræk. Under "Sta. NN" knappen ved udtræk, kan man vælge om NN kunder skal med eller ikke skal med i udtræk. Du kan få et link fra din hjemmeside eller Online så kunder selv kan fravælge om, de vil have news. .      
         
9 Online kunde oprettelse: Du kan nu købe en form til oprettelse og ændring af kunder direkte fra hjemmesiden. Fx. en kunde der vil høre mere om jeres konference aktiviteter.      
         
10 Til brevfletning er felterne fra provisions-& rabataftaler tilgængelige, samt udvalgte ordrebogsfelter     796
         
11 MIS kan nu vises pr. reservationsstatus eller for flere reservationsstatusser. Fx. Confirmed og Guaranteed     819
         
       
         
Feature Natkørsel Erfa   Ontime
         
1 Tid mellem Natkørsel: Er som standard nu 8 timer. Kan ænders i Hotelsetup-Basal-Natkørsel. Benyttes ikke i perioden 15 dec. til 10 jan. hvert år, da man ofte ved lukning kører flere natkørsler efter hinanden.     303
         
2 Autostart af Natkørsel: Der findes nu et lille program der kan installeres på din server, som kan starte natkørslen automatisk på et givent tidspunkt: Jørgen 3619 2135, kan hjælpe med at sætte det op.      
         
3 Hotelsetup, Basal, Natkørsel, Udeblevet Statusændring, mulighed for opsætning af hvilke reservationstyper, der automatisk checkes ind, hvis der er tildelt rumnummer.      
         
4 Hotelsetup, Basal, Natkørsel, Status på udeblevet liste, bestemmer hvilke reservationstyper, der vises på No-Show/Udeblevet liste.      
         
       
         
Feature Selector Erfa   Ontime
         
       
1 Techotel kan oprette en setup bruger. Denne bruger gemme standard indstillinger på planer og rapporter for medarbejderer, der er typen bruger. Vær opmærksom på, at der kun kan gemmes en opsætning pr. plan/rapport      
         
         
Feature Online Erfa   Ontime
         
1 Nu kan man opsætte på filtrene, hvor mange rum man må overbooke med online afhængig af dagsfarven.     353
         
2 Bekræftelser: Kan nu specificerer varer og noter i pakke.      
         
3 Online kan nu booke i flere valutaer.      
         
4 Mini bookingkalender: Kan benyttes fra forsiden til din hjemmeside.      
         
5 Klatrebooking, kan nu ske Online.      
         
6 Booking af skydebaner kan nu ske Online.      
         
7 Når man booker Online, tager Picasso nu default Splitbill. Opsætning under Hotelsetup-Basic-Online erfa 95   237
         
8 Når man booker Online, tager Picasso nu default Splitbill. Opsætning under Hotelsetup-Basic-Online     743
         
       
   

Version 4.01  -  16. oktober 2008

 
1. Booking
   

16/06/08

Du kan i hotelsetup afkrydse at price write skal sættes på alle reservationer ved checkin. Så debiteres prisen på reservationen, uanset hvad der står på produktet.

   

06/06/08

På Firma tabben på reservationen kan man nu se både firma og kontaktpersonens mail, telefon og fax.

   

25/05/08

Du kan nu sende SMS bekræftelser på rum res. Senere kommer også bordres. og arrangement, staff og kunder. Ver. 4.2

   

15/05/08

Du kan i Hotelsetup-basic-arrangement opsætte at rumnummeret fra linie 1 kopieres til alle arrangement linier.
   
  3. Reports/Rapporter
   
10/05/08

Changed / new kan nu udskrives pr. person

   
  5. Marketing
   
15/05/08

Rensning af kundedatabase.
Hvis du eksporter kundedatabasen, og sender den til opdatering hos eks. posten
Kan du nu igen sætte ”import” til at validerer eks. SE / org. Nr. , adresse eller telefonnummer. Findes SE nummeret i Picasso allerede overskrives kunden istedet for at blive oprettet.

   

Version 4.00  -  28. marts 2008

   
1. Booking
   
29/02/08 Nyt felt der på lokale booking angiver om et lokale er Plenum. I statistikker tæller personer fra Plenum lokaler med.
   
25/02/08 Bekræftelser i Pdf. Hvis du installerer ”win2pdf” printer driveren (se http://www.win2pdf.com), kan du fra Word (preview og ctrl+P) skrive bekræftelsen ud til ”win2pdf” printeren. Den sørger for konverteringen til pdf og vedhæfter den til en ny mail. Vha. ctrl+V genvejen eller indsæt med musen, hentes mail adressen fra den valgte kunde i Picasso.
Techotels konsulenter kan undervise / hjælpe dig.
   
22/02/08 På Yield oversigten kan du nu lukke hotellet en hel dag. Det påvirker SCB statistikken.
   
15/02/08 Ny funktion til sommerhusbooking. Du kan på rumtypen i hotelsetup angive at et rum er et sommerhus. Så checkes det in og ud automatisk i natkørslen. Sommerhuse skal altid have et husnummer på reservationen.
   
15/01/08 På rumnummer planen kan man nu vælge vacant rooms der kun viser de rum der er ledige hele perioden som er vist på skærmen.
   
17/12/07 Ny tildelings procedure med ”Equel stays”, så alle ejer huse fordeles ligeligt.
   
16/12/07 Man kan nu sætte op at email skal udfyldes på reservationer og maile direkte fra arrival planen.
   
15/12/07 Man kan nu indlægge om et lokale skal være plenum lokale. Statistikker i MIS og ordrebog tæller kun Pax med på plenumlokaler.
   
17/11/07 Picasso kan nu opsættes til at køre på Dansk pr. bruger under Management-Staff.
   
15/11/07 Du kan nu have 30 departments pr. hotel.
   
15/10/07

Har du Domino kan du nu:

 • Have fælles rumtyper pr. hotel.
 • Have samme rumnr. på flere hoteller i kæden.
 • Have 30 departments pr. hotel.
 • Opsætte produkter pr. hotel eller for en gruppe af hoteller.
 • Opsætte pakker pr. hotel eller en gruppe af hoteler.
 • Er du almindelig user kan du ikke booke mellem hoteller, da skal man være Poweruser eller Supervisor.
01/11/07

Få optimeret dine søgninger ved at frasortere de uønskede kolonner på søge resultat formene (højre klik på header, fravælg kolonner og gem opsætning vha DSL knapper / bruger).

Du kan have plus produkt informationer (dage, navn, beskrivelse og priser) på bekræftelsen

Du kan nu også specificere miljøtillæg på bekræftelsen.

Drag and drop en wellnes reservation fra planen til en åben reservation.

Udskriv registration kort fra ankomst plan i reception ved at udvælge reservationer, højre klik'e og vælge "print registration card" herefter åbnes rapport modulet i navneliste, udfyldt med de valgte ref. nr., og de kan printes.

   
15/04/07

Ny Wellnes booking med vagtplan for instruktører.

Du kan nu booke i forskellige valuta i Picaso og får regningen ud i eks. Dollar, samtidig med at du internt køre i DKK.

   
15/02/07 På leads planen kan man dobbelt-klikke på ”Pro-longed res./early departure” og få en liste på skærmen.
   
10/02/07 Du kan nu maile til alle eller udvalgte arrivals; Inhouse, eller departures. Direkte fra planerne.
   
02/02/07 Ny Rapport knap på reservationen hvor du kan udskrive samme som i nedenstående punkt.
   
29/01/07

På Arrival, Welcome, inhouse og Departure, kan du nu ved højreklik udskrive følgende rapporter: Navneliste, Reg. kort, Nametags og Labels.

På alle lokale planer kan du udskrive Firm-day direkte ved højreklik.

   
2. Cashier
   
10/03/08 Du kan nu lægge billeder på kursusregninger. Både fra kurset og standardbilleder. NB ! Dine regning design skal ændres
   
15/11/07 Todo er nu integreret i kassen så man kan oprette, læse opgaver på reservationer.
   
17/07/07

Du kan nu åbne folie på bord hvis du benytter bordbooking og postere før check in.

Du kan precharge på bord.

   
15/11/07

Debitor rapport er blevet udvidet med mulighed for at udelade fremtidige reservationer - altså udelade forudposteret posteringer (Precharge) på fremtidige reservationer.

Du kan nu købe login cards af Techotel til Kreditkort læsere.

   
01/11/07

EAN nummer på firmaer udvidet nu til at kunne være specificeret på firmaets kontaktpersoner.

Du kan transfer incl. moms. Det er en speciel opsætning.

   
15/08/07

Har du forpagtet din restaurant ud, kan Appetite nu køre i helt separat økonomi pr. afdeling og med separat nummerserie på bonner.

Om du er normal User kan du ikke skifte mellem hoteller.

Man kan købe et større online keyboard

   
15/0707

Du kan nu forud kreditere og debitere produkter.

Du kan nu oplægge at en vare posteres det antal gange du trykker på varen.

Du kan nu lægge de 50 (antallet kan svinge afhængigt af skærmopløsningen) mest solgte varer pr. afdeling. Varerne vises i bunden af folien når du posterer.

   
18/02/07

På Rooms og invoice grid kan du nu åbne reservationer ved højreklik.

Når du står med et åbent reservations folie kan du nu åbne reservationen ved tryk på knappen ”Åbn Reservation” (til højre under customer knappen).

   
3. Reports/Rapporter
   
15/02/08 Arrivals/Inhouse/Departure halls listerne kan nu håndtere navneliste.
   
15/02/08 Ny National statistik for Danmark og Norge.
   
15/11/07 Du kan nu udskrive SCB statistik som fil.
   
01/11/07

Ny rapport Controle /Crd. Limits viser en oversigt over reservationer med angivelse af hvor meget credit der er tilbage for hver enkelt reservation.

Firm/Day arrangement rapporten medtager arrangement linjer fra underreservationerne.

Nye rapporter under Statistics:

 1. Booking status: Viser ledige/solgte rum pr. rumtype med eller uden allotment.
 2. Occ percent: Viser occupancy procent pr. rumtype indeværende år og samme periode sidste år.

Du kan nu udskrive nationalstatistik i tre forskellige lande formater.

Hvis du er logget ind som almindelig User kan du ikke skifte hotel.

   
15/08/07 Wellnes rapporter under Arrivalls, Inhouse og Departure halls.
   
18/04/07 Du kan nu udskrive Hotelmanagers rapport på en vilkårlig dato bagud i tiden.
   
15/04/07 Produktomsætnings statistik baseret på periode, segmenter, POS, guest types og purpose types.
   
4. Management
   
16/03/08 I budget kan du nu indlægge tilkøb med fast beløb.
   
15/0308

Du kan nu sortere accounts rapporten pr. accountgroup -og på turnover groups.

AccountGrp opsættes i AccountGrp knappen i Management knap nr. 2 og på accountslisten angives gruppen.

Det er vigtigt at Resultat og Balance konti ikke bliver blandet sammen i opsætningen af "A.Gr" (accountgroup) kolonnen i accounts opsætningen. Altså må en Resultat og Balance konto ikke være i samme accountgruppe.

   
16/08/07 Søgning er optimeret på produkter, pakker, allotments og staff.
   
15/08/07 Budget i Management er hastighedsoptimeret.
   
  5. Marketing
   
10/02/08 Du kan under hotelsetup-basic-licenses nu opsætte at MIS skal kunne være excl. moms.
   
05/01/08 Customer segment rapport i Marketing kan nu udtrækkes på udvalgte ugedage.
   
15/12/07 Du har nye time-date knap og name-time -date knap på opgaver.
   
15/11/07 Du kan nu under linke catagories til task og udtrække statistikker på sælgere.
   
  6. Night Audit
   
  7. Hotelsetup
   
01/11/07

Antal afdelinger er udvidet fra 40 i alt til 40 / hotel (domino løsninger).

Mulighed for at skjule den ikke brugte kredit kort interface ”Cash+”-type betaling i Cashier betalinger på højre side.

Domino: Du kan nu have samme rumtyper og numre på domino hoteller.

   
  8. Tools
   
  9. Bilag
   
10. Online
   
01/11/07

Ejerdelen af el og reservationstatus kan ses på ejerlogin på online. Kontakt Techotel for opsætning af synlige felter.

Du kan nu udlever login til din kunder, der så kan booke til specielle priser og og betalingsbetingelser.

Du kan nu booke dagmøder, med pakker og udstyr.

Nyt grafisk design, hvor man hurtigere ser hvad der er ledigt og samtidigt kan se hvad der er ledigt dagen før/efter og ugen før / efter.

Online ejerafregning til feriecentre, hvor ejere kan logge ind os se, hvor meget der er reserveret og hvornår fremover og bagud.

   
15/06/07 Hvor du fjerner minimumprisen på et Online rumfilter. Vises en tab forneden på filteret hvor du kan indlægge detaljerede priser på enkelt og dobbelt rum.
   
10/02/07 Du kan nu booke Online badminton og tennis baner og lægge dem på reservationen.
   
11. Interfaces
   
15/11/07 Interface til flexkontrol og via-system energi aflæsning.
 


Version 3.38  -  5. februar 2007

   
1. Booking
   
29/01/07

På Arrival, Welcome, Inhouse og Departure, kan du nu ved højreklik udskrive følgende rapporter: Navneliste, Reg. kort, Nametags og Labels.

På alle lokale planer kan du udskrive Firm-day direkte ved højreklik.

   
25/01/07

På arrival planen kan du ved højreklik på en res udskrive reg. kort

Du kan sætte op i hotelsetup, at Picasso skal spørge om Kreditkort.

   
13/01/07 Ny grafik på knapper til planer.
   
11/01/07 Leads-Halls. Du kan nu se lokale statistik pr. time og med belægnings %
   
21/12/06

Wellnes og Spa booking

Ny Wellnes oversigt, hvor man på samme oversigt kan se personale/staff, hvor behandlingen skal ske og hvilke behandlinger de enkelte massører kan tilbyde.

Når man booker fra den nye wellness oversigt kan man i arrangement griddet booke både behandling, lokale og massør samtidig.

   
20/12/06 Man kan nu udskrive bekræftelser i forskellige valuta.
   
10/11/06

Du kan booke i fremmed valuta, udskrive bekræftelse og regning i fremmed valuta.

Dagprodukter med fast pris til f.eks. lokaleleje kan nu læse en pris per lokale type i produktet.

   
15/10/06

Da man ikke kan have en ryger OG en ikke-ryger på samme værelse ændres det samlet på dobbelt værelser!

Man kan nu se gæstens sidste pris på reservationen.

Man kan nu sortere Task efter reservationstyper.

   
2. Cashier
   
05/01/07

I hotelsetup under basic-cashier kan du opsætte varegrupperne til at vise 84 varenumre på side på en varegruppe. Du skal trykke to gange på Varegruppen efterfølgende for at opstarte funktionen.

Nye farver på iconer i kassen.

Keyboard kan hentes i Cashier.

   
15/12/06 Man kan nu udskrive regninger i fremmed valuta, afhængig at reservationen.
   
20/12/06 Man kan nu afstemme åbne husejer udbetalinger, Ny rapport.
   
15/11/06 Man kan nu opsætte fast login for brugere eller department.
   
10/11/06

Autocharge i forskellige afdelinger både ved pakker og manuelle linier.

Man kan vælge afdeling ved fast login i kasse, på store knapper.

Man kan nu bruge loginkort alle steder i picasso, og ved fast login

Ved tryk varer åbnes sales folie automatisk og cursor stiller sig i stk.

Sales gemmer den varegruppe du brugte sidste gang du loggede ud.

Ved batch spørges om printe er ok , eller du ønsker at printe igen.

   
15/10/06

E-faktura er fixet så den nu kan håndtere differentieret moms på pakker.
Kan også håndtere e-kreditnota. Ved diff. moms på pakker bliver den momsfrie del af pakkerne specificeret ud på en ekstra varelinie. Teksten på denne linie kan ændres i HotelSetup under Bill.

Man kan nu opsætte på en vare om man må give rabat på den.

Man kan nu se noter på reservationer i Rooms.

Du kan nu udskrive settlement rapport selv om der intet er på den.

Der kan opsættes pr. department om QuickLogin skal komme frem, når man trykker på "Close" nede i højre hjørne (lukning af folio, osv.)

Ny hurtigere søgning på Invoices.

   
3. Reports/Rapporter
   
20/08/06

På Arrangement-time rapporten er flere sorterings muligheder og sluttid hvis du har Resource booking modulet.

   
  Occupancy blev jo lavet om til at inkl. provisionals. Nu er rapporten også ændret.
   
  Ny plan för Halls under Arrivals, Inhouse och Departure
   
4. Management
   
15/10/06 Management-account oprettelse, kunne slå fra, at deaktiverede konti ikke vises.
(option: kunne vise deaktiverede konti)
   
  5. Marketing
   
  6. Night Audit
   
18/12/06

Du kan lade Windows Sceduler eller din Interface Controler autostarte din natkørsel hver dag eks. Kl. 01.00 om natten.

   
7. Hotelsetup
   
  8. Tools
   
24/12/06 Appetite Kassen kan nu interfaces til Fidelio ver. 5 og 6
   
  9. Bilag
   
10. Online
   
20/12/06

Du kan beskrive forskellige produkter på din hjemmeside, f.eks. weekendophold og miniferie. Lægge en knap ind til booking på hjemmesiden, så overføres Produktet og hvor der ikke er en pris i perioden fortæller Online at eks. miniferie ikke er muligt i perioden. Ellers checkes for ledige rum, side 2 på online springes over og reservationen gennemføres.

Du kan nu logge ind på side 1. og hente betalingsmåde fra Picasso f.eks. sendes regning i stedet for Kreditkort.

Du kan nu opsætte, så at kunderne kan se deres egne produkter på side 2 online.

Du kan vælge om du på side 1 skal skifte direkte til side 2 efter booking af et rum.

Du kan vælge om der kun er et produkt online skal det vælges automatisk og side 2 springes over.

   
11/11/06

Du kan få en stander, hvor du kan booke, betale, checke in og få en nøgle Online.

Du kan nu booke lokaler, m øder, mødepakker og extras Online.
   
10/10/06

Du kan nu hente tidligere kunder i kundedatabasen i Picasso.

Du kan bestille brochurer via hjemmesiden.

 

AK Techotel A/S
Sandager 8 - 2605 Broendby - Denmark
Phone: (+45) 3646 1155 - www.techotel.dk