Version 8.0 -  December 2013

 
  01. Booking/Bokning
02. Cashier/Kassa
03. Reports/Rapporter
04. Marketing
05. Management
06. Hotelsetup
07. Night Audit/Nattkörning
08. Dominolösninger
09.
Online
10. Interface
   
1. Booking/Bokning
   
1. Uppgifter i Maintenance Center är hastighetsoptimerade.
   
2. Möjlighet att söka bokningar efter pass- och cpr nummer.
   
3. Vid kopiering av lokalbokningar så flyttas extra beställningar/arrangemang till de olika dagarna. Om lokalen är upptagen kommer det en varning.
   
4. Det är nu möjligt att skicka bekräftelser till alla kursdeltagare på dagmöten. Det ska upprättas en namnlista och varje deltagare ska bokas individuellt.
   
5. Rum kan nu sättas i drift med samma status som det hade när det sattes ur drift.
   
6. BAR priser. Olika priser på olika dagar under vistelsen, anges i Picasso med plusprodukt och tillägg i produkten. Detta ställer ni in genom att bocka i "Auto Plus produkt och skriv över priset" för respektive produkt.
   
7. Fördelningsmodell av egna hus kan göras för flera nätter eller intäkter per hus.
   
8. Det går att ställa in så att det inte går att boka 0 priser eller att användaren varnas om det. Denna inställning görs i HotelSetup, basic, rates, no days with zero product price.
   
9. Säljnoteringen kan visa tillgängliga produkter. Ställ in detta i respektive produkt, under setup 2.
   
10. Vid varje bokning kan man nu välja om bekräftelsen ska skickas som pdf eller vanligt format.
   
11. Det är nu möjligt att ange BCC e-postadress för bekräftelser, så att avsändaren själv får en kopia. Detta ställer ni in i HotelSetup, basic, e-mails.
   
12. Ni kan söka efter EAN-kod vid skapande av kundkort.
   
2. Cashier/Kassa
   
1. Debtor rapporten kan ställas in att automatiskt skrivas ut eller mailas. Kontakta Techotel för inställningar.
   
2. Debtor rapporten kan nu sorteras efter bokningsstatus.
   
3. E-faktura kan dela moms mellan logi och övriga intäkter.
   
4. Presentkortsmodulen. Ni kan nu lösa in en del av ett presentkort. Kontakta Techotel för installation.
   
5. Sökning kan göras på fakturors totala fakturabelopp.
   
6. Tellers kortrapport kan stämmas av mot Picassos avräkningsrapport.
   
7. Det är nu möjligt att ange en mailadress BCC, för fakturor och ägaravräkningar, så att avsändaren själv får en kopia. Detta ställer ni in i HotelSetup, basic, e-mails.
   
8. Moms på lokalhyra kan visas separat på fakturan. Kontakta Techotel för inställningar.
   
3. Reports/Rapporter
   
1. Utvalda rapporter kan ställas in att skrivas ut med automatik. Kontakta Techotel för inställningar.
   
2. I Stat Pro, Omsättningsrapporten kan ni nu söka på landskod eller postnummer.
På Totala rumsrapporten kan ni nu välja vilka rumstyper ni vill se.
   
3. I Rum spec kan ni nu söka på kampanjkod.
   
4. Stat Pro, Omsättningsrapporten, kan nu visa siffror efter ankomstdatum eller datum då bokningen skapades.
   
5. På F&B rapporten kan ni nu välja rumsnummer.
   
6. Irländsk nationell statistik kan nu skrivas ut ifrån Picasso.
   
7. I Lokaler, spec kan ni ange min. antal personer vid sökning.
   
8. På New/Changed kan ni välja att bocka i att visa kundnummer.
   
9. Delete note visar nu fliknummer och avdelning.
   
10. Bokningsstatus visar nu 0 på lediga rum när hotellet är fullt.
   
11. ToDo, bokning, kan ni nu välja vilken bokningsstatus ni vill se.
   
4. Marketing
   
1. DSL funktionen finns nu vid sökning av kund.
   
2. Nu finns snittpris per rum och per person i MIS.
   
3. Det är nu möjligt att ange BCC e-postadress för nyhetsbrev, så att avsändaren själv får en kopia. Detta ställer ni in i HotelSetup, basic, e-post.
   
4. Ni kan söka efter EAN-kod vid skapande av kundkort.
   
5. Management
   
1. Det går att välja färg för respektive vara. Detta görs på varan, under menyn avancerat.
   
2. Allotmentsökningen kan nu visa tidigare allotment.
   
3. I allotmentrapporten kan man söka på kundnummer.
   
4. Utvalda rapporter kan ställas in att skrivas ut med automatik. Kontakta Techotel för inställningar.
   
6. Hotelsetup
   
7. Night Audit
   
8. Dominolösninger
   
9. Online
   
10. Interface
   
1. Automatisk bokföringsimport till ekonomisystemet E-conomic
   
2. I ekonomifiler kan det ställas in att enskilda transaktioner ska visas.
   

Version 4.2 & 4.3  -  Maj 2008

 
  01. Booking/Bokning
02. Cashier/Kassa
03. Reports/Rapporter
04. Marketing
05. Management
06. Hotelsetup
07. Night Audit/Nattkörning
08. Dominolösninger
09.
Online
   
1. Booking/Bokning
   
1. Om man har en bokning öppen, öppnar t ex. Halldays plan, så kan man på Halldays plan, trycka ner ctrl och markera en lokal och sedan dra muspekaren till den öppna bokningen så läggs lokalen automatiskt dit. Detta går även att göra från Roomtypes, Roomno, Hall/time. (4.2)
   
2. Ni kan nu utöka färgerna på Day profile från 4 till 10 om ni vill ha Yield med fler färger. Denna inställning finns i Hotelsetup -> Basic -> Yield. Används för Roomtypes, filter och produkter. (4.2)
   
3. Lokalfliken på bokningen sorterar nu lokalerna automatiskt på datum och tid. (4.2)
   
4. Vid depositionshantering kan man nu få att systemet raderar bokningar vid ej inbetald deposition. (4.2)
   
5. Ni kan nu sms:a bekräftelser till gäster. Detta kräver ett sms interface. Kontakta vår support för vidare information. (4.2)
   
6. Man kan nu överföra status från huvudbokningen. När man upprättat namnlistan kommer en dialogruta fram där man kan välja vilken status underbokningen ska ha. Detta aktiveras i Hotelsetup – Basic – Namelist – Bocka i ”Ask for status on sub reservation” Markera och infoga ska också fungera. (4.3)
   
7. Man kan nu ange max antal personer som ska kunna bokas på en produkt under en period. När man gör nybokningar eller ändringar kontrolleras bokningen mot det som står angivet där. Detta gör ni på produkten i Management – Products – Sök och öppna produkten - På fliken Event Spaces gör ni alla inställningar. (4.3)
   
8. På bokningen kan man nu ange vilken personal den ska intäktföras hos. Ni kan sedan dra ut rapporten, Book Staff i Reports – Statistics för att se resultat. (4.3)
   
9. Man kan på Arrivals, Inhouse, Departure planerna samt från huvudbokning till underbokning på namnlistan kopiera hänglåsen. (4.3)
   
10. I Hotelsetup finns en inställning under Basic – Todo Setup, ”Enable number of todo flashes” Denna gör att antalet uppgifter blinkar. (4.3)
   
11.

Öppning och stängningstider kan man nu sätta på lokaler Hall/time. På Halltype kan man med en dropdown lista välja att öppnings- och stängningstider hämtas från (Tider kan sättas på lokalen i Hotelsetup-Hall/Table-Halls )(4.3):

 • Not defined
 • From the hall
 • From the scheduler
 • From external system
   
2. Cashier/Kassa
   
1. Bordsbokning: Man kan nu markera flera bord på översikten och dra till Confirmed eller Inhouse så skapas reservationer med flera bord samtidigt. (4.2)
   
2. Ni kan nu göra en uppsättning och få en pop up ruta när man tar bort varor där man behöver ange orsaken till borttagningen. Inställningen görs i Hotelsetup -> Basic -> Cashier -> Högra sidan bocka i Enable på Note for delete transaction -> Save/Close. Gå sedan till Types -> Delete note -> Välj New -> Skriv in en orsak som ska gå att välja -> Tryck pil ner för att fortsätta skriva in tills ni är klara välj då Save/Close. I Reports finns nu en lista under Control som heter Delete note. Du har även val att se noteringen på Settlement, Turnover och Transactions rapporterna. Negativa transaktioner kan tas bort utan att ange någon orsak. (4.2)
   
3. Man kan nu välja att stänga ner en sales utan att ta bort de transaktioner som ligger på den. Den lägger sig då under Invoices. (4.2)
   
4. Man kan nu välja att skriva ut en sida två för notor och specificera paketdelarna på. Kontakta vår support för beställning av ny notamall. (4.2)
   
5. Ni kan nu se i kassan hur många ToDo´s ni har liggande. (4.2)
   
6. Fiscal printer finns nu för Sverige, Estland och Lettland. (4.3)
   
7. Det finns nu en ny modul i Picasso, gåvokortsmodulen. Köp och sälj registreras direkt i kassan. (4.3)
   
8. Ny grafisk design. Alla funktioner som endast används på en folio är flyttade till höger om om folion när den är öppen. (4.3)
   
3. Reports/Rapporter
   
1.

Products (4.2):

 • Kan nu skrivas ut på ett eller flera kundnummer samt på en eller flera produkter.
 • Kan nu visa genomsnittlig vistelse
   
2. Hotelmanager rapporten, kan nu delas upp på rumstyper och kan också skrivas ut framåt i tiden. (4.2)
   
3.

New/Changed (4.2):

 • Kan du nu ta ut och kunna se hur mycket som en användare har bokat. Bocka i User ID och Show total per User ID.
 • Kan nu skrivas ut för reservationer med t ex. 6 rum, används för avstämning av priser på grupper per bokning/person.
   
4. Delete note, rapport där man ser noteringar och orsaker till varor som tagits bort. (4.2)
   
5. Occupancy percent, kan nu skrivas ut både i procent och antal sålda rum. (4.2)
   
6. 6. Andelsägarrapporten är nu mer detaljerad. (4.2)
   
7. Det finns nu en rapport för Scandic bonussystem. (4.2)
   
8. Arr/time, kan nu väljas att ses med eller utan väntelista. (4.2)
   
9. Occupancy Halls, ny rapport för statistik på lokaler. (4.2)
   
10. Meeting Manager - Ny rapport för dagkonferenser. (4.2)
   
11. Ny lista som visar bokningsstatistik på personalen. Staff Sales rapporten visar uppdelat per personal per månad. Den kan grupperas per P.O.S, Segment, Reservation type, Guest type, Purpose codes, produkter samt visa totaler för room, halls, daymeeting, tables och extras. Man kan få ut den både framåt och bakåt i tiden. (4.3)
   
4. Marketing
   
1.

Orderbook (4.2):

 • Ni har nu en knapp på kundkortet där ni kan uppdatera endast den kunden orderbok. Notera, detta kan ta lång tid.
   
2. Sales Stat, om ni har uppsatt säljkategorier och använt dem med kontakter som är potentiella kunder, kan du nu också på säljaren se, hur många möten, avvisningar mm den har fått. (4.2)
   
3. Customer Segments, kan du ta ut så att man bara ser t ex. måndag och tisdag över en längre period. På All weekdays, klicka ur bocken så visas alla veckodagar. (4.2)
   
4. Nu finns det en knapp på kundkortet bredvid email som heter NN (No News). Denna används om kunden inte ska ha några mailutskick. Man kan även lägga till en länk via hemsidan på onlinen där kunden själv kan gå in och välja om de vill ha utskick eller inte. (4.2)
   
5. Management
   
1. Scheduler kan nu användas till att sättas upp på en lokal- och bordstyp, hur många det kan vara i restaurangen på ett angivet datum/tid. (4.2)
   
2. Rättigheter kan nu sättas även för spa personal. (4.2)
   
3. Du kan nu själv lägga till räkenskapsår för budgeten i Hotelsetup -> Basic -> Economy -> Nere på vänstra sidan Financial year starts at, Financial year ends at. (4.2)
   
4.

Man kan nu göra flera uppsättningar med kategorier (4.3):

 • Låsa sorteringen av kategorier och kategorigrupper.
 • Ni kan ”drag/drop” så man ändrar ordningsföljden.
 • Ny Collection Group. - Ni kan kopiera innehållet från en grupp till en annan.
 • Man kan sätta upp kategorier i Management.
   
5. Förlängda och tidigt utcheckade bokningar kan man nu specificera på rumsnummer. Visas på Leeds, dubbelklicka. (4.3)
   
6. Hotelsetup
   
7. Night Audit
   
1. Man kan nu schemalägga nattkörningen. Kontakta vår support för installation. (4.2)
   
8. Dominolösninger
   
1.

För dominohotell kan man nu (4.2):

 • Account Setup listan kan nu skrivas ut per hotell.
 • Budget – Turnover grupperna som består av konton somtillhör ett hotell visas inte på andra hotell.
 • Varuöversikter, visas nu endast varor för ditt egna hotell.
   
9. Online
   
1. Nu kan man sätta upp på filtren, hur många rum man kan överboka beroende på dagsfärgen. (4.2)
   
2. Bekräftelser kan nu specificera varor och noteringar på paketen. (4.2)
   
3. Man kan nu boka i flera valutor. (4.2)
   
4. Man kan nu ha en minikalender på hemsidans förstasida. (4.2)
   
5. Man kan nu ha bokning för klättring. (4.2)
   
6. Man kan nu ha bokning för skjutbanor. (4.2)
   
7. Man kan nu köpa till en modul så kunderna kan upprätta och ändra sina uppgifter via hemsidan mot Marketing. (4.2)
   
8. Man kan nu lägga in begränsningar för att kunna boka en produkt vissa veckodagar utan att det gäller övriga Picasso. Finns på produkten i Management under fliken Conditions, bocka i rutan ”Only for online”. (4.3)
   
9. Ny textsida för att kunna beskriva t ex. paketinnehållet i en produkt. Detta gör du på produkten i Management under fliken ”Online Descr.”. (4.3)
   

Version 4.01  -  16. oktober 2008

   
  01. Booking/Bokning
02. Cashier/Kassa
03. Reports/Rapporter
04. Marketing
05. Management
06. Hotelsetup
07. Dominolösninger
08.
Online
   
1. Booking/Bokning
   
1. Ni kan nu välja att överskrivet pris ska gälla på samtliga reservationer. Detta gör att det är priset på reservationen som debiteras oavsett om man ändrat priserna i produkten. Detta gör ni i Hotelsetup – Basic – check-in/out – vänstra sidan kryssar ni i ”Always set price overwrite”.
   
2. Ni kan nu under företagsfliken även se kontaktpersonens telefonnummer, e-mail och fax.
   
2. Cashier/Kassa
   
1.

Man kan nu göra om notalayouten så att ni kan lägga till valfria bilder på fakturor. Hör av er till vår support för mer information.

   
3. Reports/Rapporter
   
1

New/Change rapporten kan nu skrivas ut per person.

   
2. Arrivals/Inhouse/Departure på Halls kan nu hantera namnlista.
   
4. Marketing
   
1.

Ni kan nu göra en uppdatering av kunddatabasen. Man exporterar kunddatabasen och sänder den till exempelvis Posten för uppdatering. Hör av er till vår support för mer information.

   
5. Management
   
1.

Det går nu att sortera accountsrapporten på account group och på turnover groups. Account group lägger ni till under AccountGrp knappen. Det är viktigt att inte resultat och balans konto finns med i samma accountgroup.

   
6. Hotelsetup
   
7. Dominolösninger
   
8. Online
   
1. Det finns nu en ny version där man på första sidan väljer önskad ankomst och avresa istället för rumstyp. Därefter klickar man sök och får då upp vilka kategorier som finns lediga under den valda perioden. Kontakta supporten för att beställa installation av den nya onlinen.
 

Version 4.00  -  28. mars 2008

   
 

01. Booking/Bokning
02. Cashier/Kassa
03. Reports/Rapporter
04. Marketing
05. Management
06. Hotelsetup
07. Dominolösninger

   
1. Booking/Bokning
   
1. Nytt fält vid bokning av lokaler där man kan ange om dessa ska vara Plenum vilket innebär att statistiken i MIS och Orderbook endast räknar med antalet personer från dessa lokaler. (Kolumnen Pl. finns under fliken Halls och sätts till Y om den ska räknas med eller tomt om den inte ska räknas med)
   
2. Genom att köpa skrivardrivrutinen ”win2pdf” och installera denna så kan man få ut bekräftelser i PDF. Se http://www.win2pdf.com
När ni öppnat upp bekräftelsen i word kan ni välja att skriva ut på ”win2pdf” skrivaren. Därefter skapas en pdf fil och outlook öppnas med filen bifogad. Tryck CTRL V eller högerklicka och välj klistra in så hämtas mailadressen från Picasso. Hör av er till vår support för mer information.
   
3. Ni kan nu ange stängda dagar för SCB statistiken i Yield översikten/Roomtypes Plan.
   
4. Ny funktion om man har bokningar med sommarhus. Man anger i HotelSetup på rumstypen (Hotelsetup -> Room -> Roomtypes - > Kolumnen Ressource -> Summerhouse) att det är ett sommarhus och denna checkas då in och ut automatiskt i nattkörningen. Sommarhus skall alltid ha ett husnummer på bokningen
   
5. På RoomNumber Plan kan ni välja att endast se dem rum som är lediga. (Tryck in knappen VA)
   
6. Man kan nu även göra en inställning att det ska vara ett krav att fylla i mail på bokningar. Detta gör ni i Hotelsetup -> Basic -> Booking -> Kryssa i rutan för ”Email required” som finns på vänstra sidan. Ni kan även maila direkt från Arrival, Inhouse och Departure planerna. Ni gör detta genom att markera bokning och klicka på knappen Mail (om man har köpt mail interfacet, kontakta vår support för vidare information), ni kan även markera och maila till flera gäster genom att hålla ner CTRL tangenten och vänsterklicka på utvalda  bokningar och sedan trycka Mail.
   
7. Optimera era sökningar genom att ta bort dem kolumner ni inte vill ska komma med på sökresultatet. (Vänsterklicka på den gula ikonen längst till vänster på raden med överskriften på kolumnerna  -> bocka ur eller i det ni vill ha med -> spara er inställningar via DSL knapparna. (D – Default, systemets standardinställningar,  S - Save, sparar dem ändringar man gjort till nästa gång man loggar in, L - Load, laddar de inställningar man sparat på sin inloggning)
   
8. Ni kan få med informationen på plusprodukter (dag, namn, beskrivning och pris) i bekräftelserna.
   
9. SPA/Wellnes modulen så har man nu möjlighet att boka instruktörer. Den är även utökad med att snabbt kunna boka en behandling på befintlig bokning genom att öppna bokningen och klicka i den blå randen, gå sedan till SPA/Wellnes översikten och klicka på önskad behandling.
   
10. Skriv ut registreringskort direkt från ankomstlistan med att markera en eller flera bokningar och sedan högerklicka och välja ”Registration card”. Därefter öppnas rapport modulen där valda bokningsnummer är ifyllda och klara för att sedan skrivas ut.
   
11. På leads planen kan man nu få upp en lista på skärmen om man dubbelklickar på ”Pro-longed res.” samt ”early departure”.
   
12. På Arrival, Welcome, Inhouse och Departure planerna kan ni nu högerklicka och skriva ut följande rapporter: Namelist, Reg. card, Nametags och Labels, samt via knappen Reports från bokningen.
   
13. På alla lokalöversikter kan ni nu högerklicka och skriva ut en Firm-day rapporten.
   
2. Cashier/Kassa
   
1. Ni kan nu även använda Todo i kassan.
   
2. Om ni använder Appetite (Picassos restaurangsystem) kan ni nu postera varor på bordsbokningen innan den är incheckad. Detta gör ni genom att högerklicka på bokningen och sedan väljer ni
”Open folio...”
   
3. Ni kan även göra Precharge på bord och förpostera varorna enligt bordsbokningen.
   
4.

Debtor rapporten har blivit utökad med möjligheter att utelämna framtida reservationer, dvs. utelämna förposteringar (precharge) på framtida reservationer. Detta gör ni genom att välja Debtor -> Kryssa ur rutan ”Include future transaction(s)”. Ni stämmer av krubbsaldot genom att välja detta och sedan ”All” på Status.

   
5. Ni kan nu köpa inloggningskort av Techotel som kan användas i kortläsarna. Ni som använder Appetite kan snabbt och enkelt logga in en användare genom att dra det personliga inloggningskortet i kortläsaren.
   
6. Om man använder Appetite så kan man nu överföra rums- och arrangemangsöverföringar inklusive moms. Detta är en specialuppsättning. Kontakta vår support för mer information.
   
7. Om ni har hyrt ut din restaurangdel så kan nu Appetite köra i helt separat ekonomi per avdelning och med separata nummerserier på kvitton.
   
8. Om man i Appetite använder touchskärm så kan man nu köpa till ett större tangentbord.
   
9. Nu kan ni förpostera och kreditera övernattningsprodukter.
   
10. Ni kan lägga upp så att en vara posteras direkt på notan det antal gånger ni trycker varan. Denna inställning gör ni i Hotelsetup -> Basic -> Cashier -> Kryssa i rutan för ”Enable One-Click Posting” på den vänstra sidan. Med den inställningen får ni även en knapp med en stjärna på till höger om folion som ni kan trycka på om ni vill postera som vanligt och få upp miniräknaren.
   
11. På Rooms och Invoice kan ni nu högerklicka på en reservation och välja ”Open Reservation”. Bokningen öppnas då upp i Booking. Ni kan göra samma sak genom att öppna reservationens folio och trycka på knappen ”Open res”.
   
3. Reports/Rapporter
   
1. Ni kan nu beställa funktionen för att skicka statistiken till SCB i textfil via mail. Kontakta vår support för mer information.
   
2. Ny rapport “Controle/Crd. Limits” visar en översikt över reservationer med uppgifter om hur mycket kredit som finns kvar för varje enskild reservation. (Kreditgränsen sätter ni i Booking, öppna reservationen så har ni på den högra sidan ett fält som heter ”Credit max:”.)
   
3. Firm/Day tar nu med även arrangemang från underbokningar.
   
4.

Nya rapporter för statistik:

 • Booking status: Denna lista visar sålda rum/antalet rum per rumstyp med eller utan allotment. Visar sålda rum och beläggningsprocent.
 • Occ percent: Visar beläggningen i procent per rumstyp innevarande år och samma period föregående år.
5. SPA/Wellnes rapporter finns att skriva ut under Arrivals, Inhouse och Departure Halls.
   
6. Ni kan nu skriva ut Hotelmanager rapporten bakåt i tiden.
   
7. Produktomsättningens statistik (finns under Statistics -> Products) kan ni nu även gruppera på period, Segment, Point of sale, Guest type och Purpose code.
   
4. Marketing
   
1. MIS kan ni nu välja att se exklusive moms. Välj MIS, val av plan till höger och Refresh. Klicka sedan ur rutan uppe till höger som heter ”Incl. VAT.”
   
2. Customer Segment rapporten kan ni nu få ut på utvalda veckodagar.
   
3. Ni har nya knappar för att snabbt få in tid/datum (knappen T) och namn/tid/datum (knappen N) när ni skriver in noteringar i en Todo.
   
5. Management
   
1. Sökningen har optimerats på Products, Packets, Allotment och Staff genom att sökrutan ligger kvar när ni trycker Close på sökresultatet.
   
2. Hastigheter på budgeten har optimerats.
   
6. Hotelsetup
   
1. Ni kan nu ha upp till 30 avdelningar per hotell.
   
7. Dominolösninger
   
1.

1. För dominohotell kan man nu:

 • Ha gemensamma rumstyper per hotell.
 • Ha samma rumsnummer och rumstyper på flera hotell i kedjan.
 • Använda 30 avdelningar per hotell.
 • Lägga upp paket och produkter med samma namn på hotellen i kedjan.
 • Är du inloggad som User så kan du inte boka mellan hotellen utan du måste vara Poweruser eller Supervisor.
   

Version 3.38  -  5. mars 2007

   
  01.  Booking/Bokning
02.  Cashier/Kassa
03.  Reports/Rapporter
04.  Management
05.  Marketing
06.  Night Audit
07.  Hotelsetup
08.  Tools
09.  Bilagor
   
1. Booking/Bokning
   
1. I översikterna på arrival, inhouse och avresa kan man nu högerklicka och välja att skriva ut följande rapporter: Namnlista, Registreringskort, Nametags och labels På båda lokalplanerna kan man högerklicka på bokningen och skriva ut firm/day-rapporten.
   
2. Ny layout på knapparna.
   
3. Leads – Halls. Man kan nu se lokalernas statistik efter klockslag och beläggning i %
   
4.

Wellnes och Spa – bokningar

Ny översikt där man kan se personal, var behandlingen ska ske samt byta. När man bokar från den nya översikten kan man i arrangemangsfliken boka både behandling, lokal och massör samtidigt.

   
5.

Du kan boka i annan valuta, skriva ut bekräftelse samt faktura. Man anger på produkten – conditions vilken valuta det ska vara.

   
6. Dagprodukter med fast pris, ex, lokalhyra kan nu anges att den ska läsas som pris per lokaltyp. Anges i produkten.
   
7. Man kan nu se det pris gästen hade för den sista vistelsen.
   
8.

Man kan nu sortera Todo efter reservationstyper.

   
2. Cashier/Kassa
   
1.

I hotelsetup, under basic-cashier kan du ange att kassan ska visa 84 varor vid sidan om varugruppen. Du klickar sen två gånger på varugruppen i kassan för att starta funktionen.

   
2. Ny layout på knapparna.
   
3. Tangentbord kan hämtas från kassan.
   
4. Man kan nu skriva ut räkningar i annan valuta, om bokningen är gjord i en annan valuta.
   
5. Man kan nu ställa in snabbinloggning för användare och avdelning.
   
6.

När man klickar på någon vara öppnas sales automatiskt och ställer sig på pieces.

   
7. Sales kommer ihåg den vara du använde sist du loggade ut.
   
8. Om man använder batch för utskrift av fakturor/notor frågar den om utskriften är ok eller om du vill skriva ut igen.
   
9. Möjlighet finns att ange rabatt på en vara.
   
10. Det går att ange per avdelning om man vill att quick-login ska komma fram när man klickar på close.
   
11. Snabbare sökning på invoices.
   
12. Möjligt att ha flera öppna folios samtidigt. Om man har väldigt många fönster öppna kan man dubbelklicka på ett för att få det till fullstorlek.
   
13. Man kan ange per avdelning ett standard betalsätt.
   
14. Möjlighet finns nu att ange flera autodepartment så att omsättning av paket och extras kan registreras via flera avdelningar.
   
15. Det finns nu en knapp som heter ”Open res” för att gå direkt till bokningen om man vill kontrollera något i den.
   
3. Reports/Rapporter
   
1.

För rapporten Arr/time finns nu fler sorteringsmöjligheter och du kan även ange sluttid om ni har resursbokningsmodulen installerad.

   
2. Occupencyrapporten visar nu en specificerad rad för bokningar som har status provisional.
   
3. Ny plan för Halls under Arrivals, Inhouse och Departure.
   
4. Management
   
1. Det går nu att ange om man vill visa även deactiverade konton.
   
  5. Marketing
   
  6. Night Audit
   
  7. Hotelsetup
   
  8. Tools
 
9. Bilagor
   
 

 

Skyldig deposition
(kunden tillgodo)

Due Deposit
Ex. 2428

 

Önskad deposition
(kundfordran)

 

Wanted Deposit
Ex. 1515

 

Inbetald deposition
(inbetalning i systemet)

Payment
Ex. 2427

 

Krubba
(incheckade fordringar)

 

Debtor
Ex. 1513

Payment Type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskad deposition (vid bokningstillfället)

 

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

Inbetald deposition (vid betalning via BG/PG)

 

 

 

 

800

 

800

 

 

 

 

Automatisk dep. Utjämning (om ej hela beloppet betalas in)

200

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

Incheckning

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullering/No-show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid avbokning eller no-show vid ej inbetald dep.

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

Vid avbokning eller no-show vid inbetald dep.

800

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

   

AK Techotel AB
Bergkällavägen 31C - 19279 Sollentuna - Sweden
Tel: (+46) 8 50661400 - Fax: (+46) 850661450 - www.techotel.se